Στο Celdes.com πιστεύουμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο που με οικειότητα και απλές διαδικασίες εξασφαλίζει το κοινό μας.

Προσφέρουμε κάθε είδος μας με σκοπό αυτό να χρησιμοποιείται από τον χρήστη, θεμιτά και για το σκοπό που προορίζεται.

Οι διαθεσιμότητες και οι τιμές των προϊόντων, των υπηρεσιών και των μεταφορικών μπορεί να αλλάξουν σύμφωνα με τις συγκυρίες ή ανάγκες ανώτερης βίας. Η Celdes.com δεν αναλαμβάνει αποθετικές ευθύνες που αφορούν χρόνους παράδοσης, υποσχέσεις πελατών προς τρίτους βάσει των διατεθειμένων του ειδών. Πιθανόν τυπογραφικά λάθη ή δυσλειτουργίες κατά την εισαγωγή νέων προϊόντων που μπορεί να ισχύσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσουν μεταβολή τιμής ή διαθεσιμότητας, αλλά πάντοτε γίνεται ενημέρωση του πελάτη.

Η παραγγελία δεν εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του είδους. Στο πλείστο των περιπτώσεων το σύστημα κρατά προτεραιότητα και παρέχει ακρίβεια στην κατοχύρωση της διαθεσιμότητας. Ωστόσο μπορεί να υπάρξει απόκλιση. Σε τέτοια περίπτωση ενημερώνεται ο πελάτης και η παραγγελία μπορεί να συνεχιστεί κατόπιν συναίνεσής του με παρεμφερή προϊόντα, ή και να διακοπεί χωρίς ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (*σε περίπτωση εξόφλησης γίνεται 100% επιστροφή του ποσού, αν η ακύρωση οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα προϊόντος).

Τα είδη, και οι παροχές χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη και δέσμευση του πελάτη, για θεμιτούς σκοπούς. Η δήλωση του πελάτη προς τη Celdes.com είναι ότι συναλλάσσεται στα πλαίσια της οικονομικής και ηθικής νομιμότητας.